Men’s

Applying a WordPress Page Template 1. To add a WordPress page template to a page, edit or add a new page from the Pages menu located in the WordPress Dashboard. 2. Find the Page Attributes section. In this section, you’ll see a drop-down list for available page templates. Depending on your WordPress theme, you’ll see your specific page template options in the drop-down […]

24 ЦАГИЙН ХУГАЦААНД РОБОТ ХӨТЛӨГЧ “SARA” ХЭРХЭН АЖИЛЛАВ

Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд хүмүүсийн илгээсэн 5980 өгүүлбэрийг дуу болгон хөрвүүлсэн байна. Өчигдөр бүтэн өдөр ажиллуулсан текстийг яриа болгох “Live demo” хуудсаа өнөөдөр 11:30-д зогсоолоо. Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд хүмүүсийн илгээсэн 5,980 өгүүлбэрийг дуу болгон хөрвүүлсэн байна. Нийт 286 минут буюу 4.7 цагийн яриаг 27 минутанд үүсгэжээ. Энэ нь ойролцоогоор 10 секундийн яриаг 1 секундэд үүсгэсэн гэсэн үг юм. Хэрэглэгчдийн […]