БУСАД

Чиргүүл, трактор, тусгай зориулалтын машин механизмууд

ЧИРГҮҮЛ


14.6*2.75*2.4 метр хэмжээтэй

НҮҮРСНИЙ ЧИРГҮҮЛ


Утас:

80001000, 80002000

ЧИРГҮҮЛ


14.6*2.75*2.4 метр хэмжээтэй НҮҮРСНИЙ ЧИРГҮҮЛ


Утас:

80001000, 80002000

ЧИРГҮҮЛ


14.6*2.75*2.4 метр хэмжээтэй

НҮҮРСНИЙ ЧИРГҮҮЛ


Утас:

80001000, 80002000

ЧИРГҮҮЛ


14.6*2.75*2.4 метр хэмжээтэй НҮҮРСНИЙ ЧИРГҮҮЛ


Утас:

80001000, 80002000

en_USEnglish
en_USEnglish